Wat wij doen

Financieel Netwerk Twente brengt ondernemers, adviseurs en andere leden uit het hogere financieel management uit de regio Twente en omstreken met elkaar in contact, met als doel het opdoen van nuttige contacten en het netwerk van onze deelnemers vergroten.

Om invulling te geven aan onze doelstellingen organiseert de vereniging jaarlijke 4 tot 6 activiteiten en bijeenkomsten. Dit alles in een informele setting waar gezelligheid, naast de mogelijkheid om inhoudelijk met elkaar van gedachten te wisselen, centraal staat. De bijeenkomsten worden gevuld met:

  • Lezingen betreffende financiële, management technische of bedrijfskundige onderwerpen
  • Gastsprekers
  • Bedrijfsbezoeken
  • Informatie bijeenkomsten (inzake voor de regio Twente belangrijke ontwikkelingen)
  • Informele tijd om te netwerken
  • Een diner, borrel of andere vorm van entertainment

Afhankelijk van het onderwerp en het karakter van de bijeenkomsten vinden de bijeenkomsten “ergens in Twente” plaats. Er wordt naar gestreefd dit zo centraal mogelijk en goed bereikbaar te organiseren.

Deelnemen

Gestreefd wordt naar een groep van ca. 100 enthousiaste deelnemers die bereid zijn hun kennis en kunde in te brengen en gezamenlijk kunnen en willen discussiëren over hetgeen hen in hun dagelijkse werkzaamheden bezig houdt.

Naast deelnemers “in business” zijn (zelfstandig) adviseurs van harte welkom wanneer zij op gelijke wijze aan de kennisuitwisseling kunnen bijdragen.

Deelnemers kunnen ook zelf onderwerpen aandragen. Eventueel kunnen ze ook zelf door middel van een lezing of presentatie invulling geven aan het programma. Naast een actieve participatie in de bijeenkomsten wordt van de deelnemers tevens verwacht dat zij actief bijdragen aan het kwalitatief en kwantitatief versterken van het netwerk.

Bestuur

Het bestuur van het Financieel Netwerk Twente bestaat uit 5 personen. Hiervan zijn 3 leden de vertegenwoordigers van de sponsoren en zijn er 2 onafhankelijke bestuursleden. De voorzitter wordt door de overige bestuursleden gekozen uit de 2 onafhankelijke bestuursleden.