Bijeenkomst 16 jan 2012

Op 16 januari zal Miriam Luizink een presentatie geven op de Universiteit Twente.

ezqxa8

Miriam Luizink studeerde in 1998 af in Technische Natuurkunde aan de Universiteit Twente. Van 1996 tot 1998 werkte ze bij Akzo Nobel Central  Research op het gebied van polymere optische schakelaars.
Van 1998 tot 2001 werkte ze bij KPN aan optische netwerk innovaties, eerst als onderzoeker bij KPN Research in Leidschendam, daarna voor twee jaar als consultant in Costa Rica. Van 2002 tot 2006 werkte ze als projectmanager bij Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland. Sinds 2006 is Miriam Luizink technisch-commercieel directeur van MESA+ Instituut voor Nanotechnologie, verbonden aan de Universiteit Twente.
Sinds 2007 is ze ook directeur van High Tech Factory BV, een gedeelde productiefaciliteit voor op micro- en nanotechnologie gebaseerde bedrijven.

NL110331-fotoMESA+ begeeft zich op het terrein van nanotechnologie. Het instituut combineert daartoe de vakgebieden Elektrotechniek, Technische Natuurkunde en Chemische Technologie en de multidisciplinaire competenties op het gebied van microsysteemtechnologie, materiaalkunde, bottom-up chemie en photonica. Het instituut stelt zich tot doel excellent en relevant onderzoek te verrichten in dit veld, en post-graduate onderwijs te verrichten. Daarnaast richt het instituut zich op het vormen van een brug naar de industriële toepassing.


Agenda

16.00       ontvangst bij de Faculty Club (Universiteit Twente) te Enschede
16.15       verplaatsen naar Nano lab
16.20       welkomstwoord door de voorzitter van Financieel Netwerk Twente
16.30       gastspreker Miriam Luizink
17.15       rondleiding in het Nano-lab
18.00       borrel en hapje in de Faculty Club
19.30       einde

Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn, gezien het feit dat we van de Faculty Club naar het Nanolab moeten lopen.


Aanmelden voor deze bijeenkomst

[gesloten]