Bijeenkomst 19 maart 2012

Op maandag 19 maart 2012 houden we de volgende bijeenkomst van het Financieel Netwerk Twente. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het Polman stadion, Stadionlaan 1, in Almelo. Onze gastspreker is Hans Kroeze. Hans Kroeze is sinds 2001 algemeen directeur van familiebedrijf Asito en ADG Dienstengroep in Almelo. Hij zal ingaan op de ontwikkelingen van de economie op het Twentse bedrijfsleven in het algemeen en de diverse ondernemingen van ADG Dienstengroep in het bijzonder.

Agenda
16.00 uur ontvangst met koffie/thee en broodjes
16.20 uur welkomstwoord
16.30 uur presentatie door onze gastspreker Hans Kroeze (ADG Dienstengroep)
17.30 uur borrel
19.30 uur einde

Hans Kroeze
Hans Kroeze (1958) is sinds 2001 algemeen directeur van familiebedrijf Asito en ADG Dienstengroep in Almelo.
Binnen Asito zijn naast facilitaire activiteiten (Asito, AAFM), personeelsdiensten (Timing Uitzendteam, Persoonality en Zorgwerk) en zorgactiviteiten (TSN Thuiszorg) ondergebracht. De groep kent een medewerker bestand van ca. 60.000 en een omzet van bijna € 900 mln. De strategie is gericht op behoud van het goede en verbeteren van het nieuwe waarbij de nadruk ligt op de kernwaarden afspraak = afspraak, lokaal ondernemerschap, echte aandacht, resultaatgerichtheid, het leveren van topkwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hans Kroeze bekleedt tal van bestuurlijke functies en is o.a. voorzitter van VNO-NCW Twente/Overijssel.


Aanmelden voor deze bijeenkomst

[gesloten]